TURISTIKA | Mikroregion Šumava Západ

TURISTIKA
Cesta: mikroregion.sumavanet.cz > TURISTIKA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Turistika

Co se člověku vybaví, když uslyší slovo „Šumava“? Šumění větru v korunách letitých stromů? Zvuk vody říčky Vydry na kamenech a nebo kapky deště, dopadající na rašeliniště? Nejspíše pocítí klid, pohodu, závan věčnosti. Šumava je místo, kterému neupřeme silný genius loci....

V průběhu staletí osídlili tuto oblast nejprve pastevci, později - s rozvojem obchodu – tudy vedly obchodní stezky chráněné hrady (Pajrek, Kašperk a další). Ve 14. st. se zde rozmáhalo hornictví a okolo dolů na zlato a stříbro vznikla hornická města jako např. Kašperské Hory. Později byla díky výrobě skla a těžbě dřeva osídlována i výše položená místa (např. Filipova Huť či Borová Lada). Celá tato historie se vtiskla do současné Šumavy. Každá činnost zanechala své stopy, které jsou zmapovány v nesčetných muzeích (např. muzeum motocyklů, hraček, Šumavy, sklářství ale také např. technická památka Vchynicko-tetovský plavební kanál - umělý vodní tok o délce 14,4 km na splavování palivového dřeva) a vepsaly se do typických šumavských výrobků ze skla či dřeva. Také tu vznikla svébytná šumavská kuchyně. Kde jinde, než zde můžete ochutnat takové kulinářské poklady, jako hubník, štrec, šmornu, kubu či cmundu.

Počátky turistiky v této oblasti sahají již do poloviny 19. století. Klub Českých turistů zde postavil několik turistických chat a rozhleden a do dnešních dnů vyznačil kilometry a kilometry turistických stezek. Zejména západní část šumavského regionu je pravým rájem pro turisty. Nabízí nejširší výběr možností trávení volného času – od poklidných procházek nenáročnými terény překrásnou přírodou, která má přímo hojivý účinek na naši uspěchanou mysl, přes intenzivnější horskou turistiku až po dnes moderní nord-walking. Z některých míst je při dobré viditelnosti možné dohlédnout až na Alpy. Každý si zde může vybrat takový způsob relaxace, který mu vyhovuje. I pro usedlé hospodyňky tu je něco - možnost sběru lesních plodů. Bohatě prostřená tabule přírody jim nabízí své poklady, které potom - doma – připomenou krásně prožité dny dovolené. V létě je Šumava vyhlášena borůvkami a na podzim houbami.

Kromě pěší turistiky jsou zde výborné podmínky i pro turistiku na kolech. Mikroregionem Šumava – Západ prochází dálková cyklotrasa č. 33 - Šumavská magistrála (čtyři z celkového počtu 21 úseků v délce cca 70 km). Místních cyklotras je zde velké množství – doslova stovky kilometrů - a jsou dobře značené. Nabízí různě náročné profily. Pro začátečníky je určena např. po vrstevnicích vedená okružní trasa okolo Jezerní slati, která má počátek ve Kvildě, pro náročné jsou zde ovšem připraveny hornaté terény, jako např. trasa 2100, vedoucí k rozhledně na Pancíři, či číslo 2113 na Poledník. Na území Národního parku Šumava pravidelně v letních měsících jezdí tzv. Ekobus, který je určen hlavně pro cykloturisty, ale samozřejmě nejen pro ně.

V zimním období nabízí tato oblast mnoho kilometrů pravidelně upravovaných běžkařských tras opět různé náročnosti - od nepříliš náročných profilů až po trasy pro výkonné sportovce. Západní Šumava také rájem pro milovníky sjezdového lyžování. Největší šumavské zimní středisko Železná Ruda - Špičák zahrnuje tři lyžařské areály: Špičák, Belveder-Samoty a Pancíř. Poskytuje nejlepší lyžařské terény na Šumavě. Sportovcům u turistům slouží 4 sedačková lanovka na Špičák a lanovka na Pancíř. Populární je i ski areál v Kašperských Horách. U mnoha ubytovacích zařízení jsou navíc malé cvičné svahy pro lyžování těch nejmenších.

Mnohé penziony či hotely jsou vybaveny venkovními a některé i krytými bazény. Pro pestřejší nabídku trávení volného času dále nabízejí k využití tenisové kurty, minigolfy a půjčují různé sportovní vybavení.

K zajímavým a zvláště rodinami s dětmi oblíbeným zábavám patří projížďky s koňmi a v posledních letech nově i se psím spřežením. Tyto aktivity jsou možné celoročně – v zimě na saních a ve zbývajícím období v kočáře či na vozíku.

Při svém pobytu můžeme narazit i na typické zástupce šumavské fauny. S výjimkou velkých predátorů, jako jsou medvěd, vlk a kočka divoká, zůstala většina živočišných druhů zachována do dnešní doby. Vodní toky jsou v horních částech minimálně znečištěny a díky tomu je Šumava jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční. K charakteristickým ptákům, které je možné zvláště v některých oblastech zahlédnout, patří tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní. Unikátní fauna bezobratlých v rašeliništích byla jedním z hlavních důvodů zařazení Šumavy do Červené knihy ekosystémů IUCN.

Šumava je ale bohatá i na charakteristické porosty horských a květnatých bučin a klimaxových smrčin. Díky mnohým naučným stezkám (např. NS Povydří, NS Tříjezerní slať, NS Vchynicko-tetovský kanál a další), mohou návštěvníci poznat rostliny typické pro rašeliniště, slatě s "bažinnou klečí", suťové svahy nebo kamenná moře. Rostlinné bohatství Šumavy ale nespočívá ve vysoké početnosti a rozmanitosti druhů, celá oblast je pozoruhodná rozmanitostí kombinací a dochováním jedinečných společenstev.

Šumava je naše nejstarší pohoří. Představuje asi 120 km dlouhé a průměrně 15 km (maximálně 45 km) široké souvisle zalesněné pásmo. Spolu s Českým lesem a v Německu a Rakousku Bavorským lesem je nejrozsáhlejší zachovalou přírodní oblastí, nazývanou výstižně „zelená střecha Evropy“. Již roku 1963 byla Šumava vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1991 vznikl Národní park Šumava, který je svojí rozlohou 690 km2 největším národním parkem v ČR.

K cestám do sousedních států je možno využít nesčetné hraniční přechody. Snahou Mikroregionu je rozšířit jejich síť a tak rozšířit možnosti pro turisty z obou stran.      

Služby turistům poskytuje síť turistických informačních center, které je vhodné navštívit.   


Další informace: aktuality, tipy na výlety pro turisty, cykloturisty, lyžování, infocentra, města a obce,...
naleznete na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ