MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Modrava

Nadmořská výška: 980 - 1370

Založení: 1757

Počet obyvatel: 60

Velikost správního území: 8 163 hektarů

Sídla ve správním území obce: Modrava, Filipova Huť, část Vchynice – Tetov a samostatné lokality Rybárna, Javoří Pila, Březník, Roklanská chata

Modrava - rázovitá horská obec, dnes jedno z nejvýznamnějších center letní a zimní turistiky v Národním parku Šumava. Modrava, Filipova Huť, Březník, Roklanská chata, Vchynice – Tetov, Rybárna a Javoří Pila, jsou názvy sídel, ve kterých se postupně od roku 1614 rodila historie této obce. První dochované písemné zmínky jsou spojeny s využitím bohatství ryb ve zdejších vodních tocích a zvěře v okolních hlubokých lesích.

Další rozvoj je spojen s existencí obchodní cesty vybudované ve druhé polovině 14. století Karlem IV. Největší územní rozvoj   nastal ve druhé polovině 18. století, kdy byla Modrava a její okolí součástí panství hraběte Kinského. Bylo to období  rozvoje sklářství na Šumavě.

Po úpadku sklářství a se změnou majitele panství, kterým se stává kníže Schwarzenberg, dochází k využití bohatství dřeva, které poskytovaly okolní rozsáhlé lesy. V té době  zahájil pod Modravou slavný Ing. Rosenaur roku 1799 stavbu Vchynicko-tetovského kanálu na plavení polenového dřeva. V roce 1801 byla stavba 14,4 km dlouhého plavební kanálu dokončena a svému účelu sloužila až do 1.poloviny 20.století.  v součastné je plavební kanál ochraňován jako technická kulturní památka. Pro potřeby plavení dřeva bylo nutné vybudovat plavební nádrže (švele,klauzy), ze kterých se zadržovaná voda při plavení vypouštěla. Největší byla Luzenská, nejznámější byla Ptačí(Voegeltanská), popisovaná v románu Karla Klostermanna.

Období mezi dvěma světovými válkami a následné politické uspořádání po II. světové válce přivedly obec téměř k úplnému zániku. Z původních více jak dvou tisíc obyvatel žije v obci v současné době necelých sedmdesát.  Do současnosti si obec zachovala ráz typické horská vesnice.

Dominantou Modravy je Klostermannova chata, postavena roku 1924 jako chata Klubu československých turistů. Objekt byl jako dílo architekta Bohuslava Fuchse v roce 1994 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Nemovitou kulturní památkou jsou vyhlášeny i stavby na břehu Roklanského potoka, které v minulosti patřily ke slavné Bienertově továrně na výrobu rezonančních desek. 

Nejnavštěvovanějším místem širokého okolí je Březník, centrum děje slavného románu spisovatele Karla Klostremanna (1848-1923) Ze světa lesních samot. Ojedinělá přírodní scenérie údolí Luzenského potoka s výhledem na kamenný homolovitý vrchol hory Luzný (1373 m.n.m.), okolní komplex vysokohorského lesa (1370 m.n.m.) a výskyt nejvzácnějších zástupců živočišných a biologických druhů jsou skutečným srdcem zdejšího národního parku. V okolním horském lese se na rozloze 3 615 hektarů rozkládají nejvzácnější části šumavské přírody – vrchovištní rašeliniště ochraňované mezinárodní Ramsarskou smlouvou o ochraně mokřadů.

Pro svou polohu  uprostřed šumavské přírody, ale i pro svou pohostinnost a kvalitu nabízených služeb je Modrava cílem návštěvníků Národního parku Šumava.


Další informace: www.sumavanet.cz/modrava