DLOUHÁ VES | Mikroregion Šumava Západ

DLOUHÁ VES

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Dlouhá Ves

Nadmořská výška: 512 m

Založení: 1290

Počet obyvatel: 792

Velikost správního území v ha: 1498

Známé obchodní stezky a osady rýžovníků zlata byly předvojem prvního osídlení nad Sušicí u řeky Otavy. Osídlení údolí v prostoru Dlouhé Vsi je zmiňováno již v jedenáctém století. Vznik obce samotné je datován rokem 1290. V této době byl majitelem panství rod Dlouhoveských z Dlouhé Vsi. Majitelé se na Dlouhoveském panství střídali až do 18. století, posledním byl šlechtický rod Schwarzenberků. V této době se Dlouhá Ves stala jedním z center zpracování dřeva na horní Otavě. Řeka sloužila k dopravě dřeva z centrální Šumavy. Při cestě směrem na Kašperské Hory vyrostla řada stejných domků, to byla kolonie pro dělníky pro tehdejší dřevařskou výrobu. Až do konce druhé světové války byla Dlouhá Ves osídlena převážně obyvatelstvem, které se hlásilo k německé národnosti.

V současné době je hlavním výrobním programem zdejších podniků zpracování dřeva, kromě toho je možno práci najít také v zemědělství. 

Dlouhá Ves, Nové Městečko a Annín jsou tradiční turistické zastávky při cestě do centrálních částí Šumavy. Turisté mohou využít ubytování jak v kempech při řece Otavě, tak v penzionech nebo v soukromí. Rozvoj turistického ruchu lze předpokládat po dobudování cyklotrasy, která zpřístupní velmi zajímavé lokality.

Dlouhá Ves není jen historie nebo turistický ruch. V obci aktivně působí tělovýchovná jednota s fotbalem nejen pro dospělé,  ale i pro žáky. Velmi aktivními spolky jsou také hasiči a myslivci . Jedním z center společenského života v obci je  škola. Pořádá akce, na kterých je možno se setkat s velmi zajímavými lidmi.


Další informace: www.sumavanet.cz/dlouhaves