BOROVÁ LADA | Mikroregion Šumava Západ

BOROVÁ LADA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Borová Lada

Nadmořská výška: 900 m

Založení:  1750 

Počet obyvatel: 276 (k 1.1.2006)

Velikost správního území v ha: 6889


Rozhodujícím datem vzniku obce Borová Lada i obcí okolních je rok 1750, kdy dochází z podnětu majitele vimperského panství Josefa Adama ze Schwarzenbergu (jenž toto území vlastnil) ke vzniku tak zvaných „dominikálních“ obcí v „čistém“ lese. Ve starých turistických průvodcích je osada uváděna jako Vrchovina, Bříza a název Ferchenhaid si udržela až do roku 1945. První usedlíci, většinou dřevorubci, pocházeli ze sousedních obcí panství vimperského a ze zrušených sklářských hutí. Tak v roce 1780 byly v Borových Ladech již tři rodiny tak zvaných dominikálních kolonistů. Za pouhých 75 roků, kdy se píše rok 1855, je zde postaveno 26 převážně dřevěných chalup s 230 obyvateli. Za dalších 75 roků má tato obec již 384 obyvatel, převážně německé národnosti. V téže době, to je v roce 1930, je zde již zaregistrováno 29 živností. Byly to například: 2 obchody s chlebem a pečivem, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 krejčovství, 3 hospody, 3 kováři, 3 pily, truhlářství, mlýn, řeznictví, obuvník, kolář, pilař, povoznictví apod.

Zajímavým a velmi špinavým řemeslem bylo v Borových Ladech kolomaznictví. Výroba tuhé kolomazi byla tehdy nutná pro mazání kol potahových vozů, ale i v mlýnech, hamrech i mnohých řemeslných dílnách.
Strategické umístění obce na soutoku tří horských říček dalo podnět k rozvoji určité průmyslové výroby. Byly to pily, mlýn a malý hamr. Za zmínku stojí i určité splavnění Malé Vltavy vytvořením prahů v řečišti, kdy bylo splavováno krátké dřevo
z lesů od Knížecích Plání do Borových Lad.

I když v obci byl poštovní úřad a telefon, správní a farní obcí byl Nový Svět – Neugebau, kam Borová Lada patřila.

Od roku 1945 řada osad zanikla nebo z nich zůstalo jen několik rekreačních chalup. Obyvatelé se do Borových Lad přistěhovali většinou z vnitrozemí.

Další informace: www.borova-lada.cz