ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDIONAČNÍ RADY, OU MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDIONAČNÍ RADY, OU MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordionační rady, OU Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 17. 8. 2006

Přítomni: p. Vonásek, Kroupa,  Vostradovský, Balounová,  Bejvl,  Hones, Petráň, Veselý, Frydlevicz, Tachovský

 

 Program:       Zahájení

                             Vypracování instruktážních materiálů

                             Různé

 

Vypracování instruktážních materiálů

        členové koordinační rady projednali písemný návrh společnosti PFI na vypracování instruktážních materiálů napomáhajících orientaci v problematice čerpání fondů EU a jejich administraci – viz následující

   

 Přehled témat:

 

1. CD "Veřejné zakázky"

 

- 8.000 Kč grafické a technické zpracování podkladů na CD

- 2.000 Kč zajištění internetové verze

- 3.000 Kč zpracování přehledné a snadno proklikatelné verze aktuálního znění zákona s tím, že na uvedené internetové adrese budou do budoucna uveřejňovány aktualizace

- 16.000 Kč zpracování "PowerPointové" prezentace na téma zákon č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

zpracování provede odborník blízce spolupracující s PFI s.r.o. Mgr.

Martin Velík, přední český odborník na problematiku veřejných zakázek, mj. též vedoucí týmu zpracovávajícího zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vyjednavač MMR ohledně tohoto zákona na půdě EU, PSP ČR a Senátu ČR a spoluautor příruček a komentářů k zákonům č. 40/2004 Sb. a

137/2006 Sb. nakladatelství Verlag Dasshofer

- 10.000 Kč zpracování nejčastějších dotazů a odpovědí z praxe k tomuto zákonu (též Mgr. Martin Velík)

 

Celkem: 37.000 Kč bez DPH

 

2. CD "PPP"

 

- 8.000 Kč grafické a technické zpracování podkladů na CD

- 2.000 Kč zajištění internetové verze

- 1.000 Kč zpracování přehledné a snadno proklikatelné verze aktuálního znění zákona s tím, že na uvedené internetové adrese budou do budoucna uveřejňovány aktualizace

- 28.000 Kč zpracování "PowerPointové" prezentace na téma PPP projekty (kapitoly 1. PPP obecně - co je vlastně PPP, výhody a nevýhody PPP, legislativní zakotvení PPP v ČR; 2. Koncesní zákon  - rozdíl mezi veřejnou zakázkou a koncesí, schvalovací proces, koncesní řízení; 3. PPP a strukturální fondy; 4. Koncesní projekt - struktura koncesního projektu, Outline Business Case); zpracování provede externí spolupracovník PFI s.r.o. Ing. Veronika Vokounová, MBA, manažerka pilotního projektu PPP na Ministerstvu spravedlnosti ČR

 

Celkem: 39.000 Kč

 

3. CD Interreg v plánovacím období 2007-2013

 

- 8.000 Kč grafické a technické zpracování podkladů na CD

- 2.000 Kč zajištění internetové verze

- 5.000 Kč zpracování "PowerPointové" prezentace na téma základní rozdíly mezi končícím a nadcházejícím plánovacím obdobím z hlediska přeshraniční spolupráce; prezentaci zpracuje některý z odborníků MMR

- 5.000 Kč zpracování přehledu a popisu inspirativních projektů Interregu z končícího plánovacího období; zpracování provede odborník PFI s.r.o.

 

Celkem: 20.000,- Kč

 

 

        Členové koordinační rady mají o materiály zájem. Vzhledem k finanční situaci Mikroregionu je však nutno využít možných dotačních titulů. Koordinační rada pověřuje koordinátora ing. Tachovského prověřením možností a jednáním v tomto směru. V úvahu připadá program BAK. V případě získání dotace pověřují Ing. Tachovského dalším jednáním se společností PFI a prověřením ceny materiálů. Bude vyžádána kalkulace nabídky a její eventuální porovnání s konkurenčními cenami. V kladném případě bude nabídka akceptována.

 

 

Různé

        Během září 2006 budou oficiálně převzaty projekty Interreg – „Kamerový systém“ a „Rozvojová strategie Mikroregionu“

        Ve 4. čtvrtletí 2006 bude svolána VH Mikroregionu .

 

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

 

Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský