VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - SRNÍ 23.05.2005 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - SRNÍ 23.05.2005 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Srní 23.05.2005 - Usnesení

U S N E S E N Í

Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Hotel Šumava Srní

Datum a čas: 23. 5. 2005  10,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

1/05  VH schvaluje změnu stanov s platností

   

2/05  VH schvaluje pokračovat v jednáních o dopravní struktuře kraje na území Mikroregionu

          Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Vonásek                                                Termín: průběžně

         

3/05   VH schvaluje zprávu o hospodaření Mikroregionu

                     

4/05   VH bere na vědomí zprávu revizní komise

 

   5/05   VH bere na vědomí zprávu p. Schuberta – příloha č. 1 a, p. Honese – příloha č. 2 o NP   

             a CHKOŠ. Zprávy budou projednány na poradě Mikroregionu a na koordinační radě,     

             která předloží příští VH stanovisko.

             Odpovídá: pp. Tachovský, Hones, Schubert                                    Termín: do příští VH

 

6/05    VH souhlasí s prezentací Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a pověřuje p.              

           Sklenáře a Ing. Tachovského výběrem veletrhů, kterých se Mikroregion zúčastní.

           Odpovídá: p. Sklenář,  Ing.Tachovský                                   Termín: do 30. 6. 2005

 

7/05    VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků z fondů EU na prezentaci Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                            Termín: do 30. 6. 2005

          

8/05    VH souhlasí s dopracováním webových stránek Mikroregionu. 

           Odpovídá: Ing.Tachovský, p. Schubert                                               Termín: příští VH

 

9/05   VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků     fondů EU na dokončení www stránek Mikroregionu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                            Termín: do 30. 6. 2005                                            

 

10/05   VH schvaluje dopracování Rozvojové strategie společností Eureon

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín: průběžně

 

11/05  VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků        fondů EU na dokončení Rozvojové strategie Mikroregionu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

  Odpovídá: Ing.Tachovský                                                             Termín: do 30. 6. 2005

 

12/05  VH pověřuje p. Schuberta jednáním s krajským ředitelem Policie ČR o  zajištění policejní služby na území Mikroregionu.

   Odpovídá: p. Schubert                                                                  Termín: do 30. 6. 2005                

13/05  VH pověřuje Ing. Tachovského svoláním schůzky mezi českými a bavorskými politiky a představiteli státní správy k jednání o příhraniční oblasti a o možnosti otevření hraničního přechodu Modrý Sloup.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                           Termín: do 30. 9. 2005

 

14/05   VH schvaluje  přijetí usnesení VH Mikroregionu dne 29. 11. 2004 

 

 

Předseda: Antonín Schubert                                             Koordinátor: Ing. Jaroslav Tachovský