VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KVILDA 17.5. 2004 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KVILDA 17.5. 2004 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Kvilda 17.5. 2004 - Usnesení

U S N E S E N Í

Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

  

Místo: Penzion Pohoda v obci Kvilda

Datum a čas: 17. 5. 2004  10,00 – 14,00 hod.

 

8/04   VH schvaluje, že se Obec Rejštejn stává členem Mikroregionu Šumava - Západ

           Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

9/04   VH schvaluje, že se Společnost GastroCitadela, s.r.o. stává členem Mikroregionu

          Šumava - Západ

           Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

10/04  VH schvaluje že se společnost ARC-H,a.s. stává členem Mikroregionu Šumava -     

           Západ

           Pro 19                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

11/04 VH schvaluje dále pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu.

Odpovídá: starostové obcí, koordinátor                                                Termín: průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

12/04  VH schvaluje - Starostové všech členských obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty

Odpovídá: starostové obcí                                            Termín: do příští Valné hromady

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

13/04  VH schvaluje - Pokračovat v jednání s ČS o spolupráci na rozvoji Mikroregionu. Valná hromada pověřuje tímto jednáním koordinátora Ing. Tachovského a pověřuje ho zastupováním Mikroregionu a vedením  projektů v souladu s regionální rozvojovou strategií. Zároveň mu ukládá informovat koordinační komisi a Valnou hromadu o průběhu jednání.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                            Termín: průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

14/04 VH schvaluje - Účastnit se nadále na jednáních o dopravní infrastruktuře Plzeňského kraje a Jihočeského kraje a zastupovat zájmy Mikroregionu. Mikroregion společně s jednotlivými obcemi schvaluje a žádá Plzeňský kraj a Jihočeský kraj o to, aby byl již ze svého postavení účastníkem jednání o vytváření infrastruktury dopravy na území Mikroregionu. Zastupováním pověřuje Ing. Tachovského a p. Vonáska a p. Hřebka.

Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Vonásek, p. Hřebek                             Termín: Průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

 

15/04 VH schvaluje - Vytvoření prezentace Mikroregionu – Tvorba propagačních materiálů a možnost prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu jako celku a prověření možnosti získání dotací na tento záměr.

Odpovídá: p. Mottl                                                                          Termín: do příští VH

            Pro 20                                              zdržel se 0                                     proti 0

 

16/04   VH schvaluje - Z návrhů na logo Mikroregionu byly vybrány dva  mezi kterými se rozhodne na příští VH jako o logu Mikroregionu.

             Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

17/04  VH schvaluje - Pokračovat v jednání se starosty příhraničních bavorských obcí a dovést tato jednání k sepsání smlouvy o spolupráci.

Odpovídá: p. P. Hones, p. Schubert                                            Termín: do 30.  6. 2004

            Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

18/04  VH schvaluje -  Pokračovat v jednání s ředitelem NP a CHKOŠ o přizvání koordinátora Mikroregionu a starostů členských obcí k rozhodování o zásadních věcech týkajících se Mikroregionu, dále pokračovat v jednání o tom, aby se zástupce Mikroregionu stal členem Rady NPŠ a dále jednat s náměstkem ministra pro ŽP o další spolupráci se správou CHKOŠ.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                              Termín: do příští VH

Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

19/04   VH schvaluje - Vrátit členské příspěvky Stavitelství Nový.

Odpovídá: p. Rubáš                                                                     Termín: do 31. 5. 2004

Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

20/04 VH schvaluje - Do 31. 5. 2004 zašlou starostové obcí nacházejících se na území CHKOŠ koordinátorovi Mikroregionu  podklady svědčících o neadekvátním omezování života obcí ze strany správy CHKOŠ . Ten je do 15. 6. 2004 zašle náměstku ministra ŽP RNDr. Mikovi.

Odpovídá:starostové obcí v CHKOŠ, koordinátor         Termín: do příští 15. 6.2004

Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

21/04  VH schvaluje - Mikroregion (starostové p.Balounová, p.Vonásek, p.Petráň, p.Poukar a koordinátor, Ing.Tachovský) společně se zástupcem Plzeňského kraje (p. Stelzerem) vyvolají do 30. 6. 2004 jednání o revizi zónace v CHKOŠ.

Odpovídá:starostové obcí v CHKOŠ, Ing.Tachovský         Termín: do příští 30. 6.2004

Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

22/04  VH schvaluje a vydává společně se zástupcem Plzeňského kraje p. Stelzerem a starostou Železné Rudy p. Vonáskem prohlášení týkající se uvažované stavby obchvatu kolem Železné Rudy:„Souhlasíme s výstavbou obchvatu Města Železná Ruda, a to za podmínky, že obchvat nebude sloužit jako tranzit pro nákladní dopravu. Bude pouze pro osobní dopravu a nákladní regionální dopravu. Tranzitní nákladní doprava, která by narušila  životní prostředí a klidný turistický ráz oblasti je nepřípustná.“

 Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

23/04  Valná  hromada bere na vědomí postup Města Železné Rudy v přípravách na I. etapu zabezpečení rozvoje cestovního ruchu  s využitím možností  finanční dotace z fondů EU

            a

            Valná hromada schvaluje výběr investičních akcí :

-         Rekonstrukce lanovky na Pancíř

-         Výstavba bobové dráhy na Pancíř

-         Rozšíření parkoviště Kaskády

-         Přestavba bývalé ČOV na Špičáku na víceúčelovou vodní  nádrž

-         Vybudování tech. zázemí pro lanovku a bobovou dráhu na Pancíř

-         Cyklostezka z Alžbětína přes Železnou  Rudu na Špičák

-         Výstavba čtyřsedačkové lanovky na Špičák

-         Přeložka silnice Železná Ruda - Špičák

-         Výstavba bezbariérových bytů

            s tím, že konečný výběr bude upřesněn na základě výsledků Studie Proveditelnosti.

           Pro 20                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

 

24/04  Valná  hromada bere na vědomí postup společnosti IC Agro, s.r.o. v přípravách na  

           výstavbu Ekofarem na správním území Města Železná Ruda, obce Hamry a obce   

           Čachrov

           a

          Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

25/04  Valná hromada bere na vědomí postup společnosti SportService Špičák v přípravách na výstavbu čtyřsedačkové lanovky na Špičák

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

26/04. Valná hromada bere na vědomí postup společnosti GastroCitadela, s.r.o. v přípravách na výstavbu sportovních zařízení na Srní

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

27/04 Valná hromada bere na vědomí postup obce Modrava v přípravách na následujících investičních akcích:

-         vybudování lázeňsko rekreačního centra v Modravě

-         vybudování návštěvnického centra v Modravě

-         vybudování tématické expozice v Modravě (dřevařství)

-         revize systému stávajících letních a zimních turistických tras

-         dobudování systému letních a zimních turistických tras

-         vybudování nástupních míst na turistické trasy v Modravě a Filipově Huti

-         vybudování sportovně rekreačních ploch na Modravě a Filipově Huti

-         vybudování systému záchytných parkovišť na Modravě a Filipově Huti

-         zlepšení stávajícího stavu systému pozemních komunikací včetně státní silniční sítě

-         vybudování jednotného informačního systému

a

Valná hromada schvaluje tyto investiční akce

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

28/04 Valná hromada bere na vědomí postup obce Hamry v přípravách na výstavbu kanalizace v obci

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

29/04.  Valná hromada bere na vědomí postup obce Kvilda v přípravách na následujících  

            investičních akcích:

-         Vybudování nástupního místa pro turistické a běžecké trasy se zázemím (ubytovací a stravovací kapacity, bazén, bowling, parkoviště, benzínová pumpa)

-         Rekonstrukce budovy obecního úřadu s půdními vestavbami a apartmány a školicím zařízením

-         Rekonstrukce kulturního sálu

-         Dobudování kanalizace – část obce, rozdělení splaškové a povrchové vody celá obec

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

30/04 Valná hromada bere na vědomí postup obce Srní v přípravách na Rozvojové urbanisticko architektonické studii – rehabilitace centrální části obce Srní

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

31/04 Valná hromada bere na vědomí postup Města Kašperské Hory v přípravách na   výstavbu parkoviště a nástupního místa pro vodáky u soutoku Křemelné a Vydry na Čeňkově Pile

a

Valná hromada schvaluje tuto investiční akci

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

32/04   Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0