VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA, 12.1.2004 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA, 12.1.2004 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava, 12.1.2004 - usnesení

U S N E S E N Í

Mimořádné Valné hromady Mikroregionu Šumava – Západ

  

Místo: Hotel Modrava v obci Modrava

Datum a čas: 12. 1. 2004    10,00 – 12,30 hod.

 

1/04   Mikroregion se cítí být přímo dotčen ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech, a to ve veškerých správních řízeních probíhajících na území svých členských obcí

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0

               

2/04  V případě zájmu kteréhokoli svého člena se stane na území svých členských obcí účastníkem správního řízení

            Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

           Termín: průběžně                                                                          odpovídá: koordinátor

 

3/04     Mikroregion Šumava – západ sdružuje území 9 šumavských obcí a zahrnuje i řadu významných podnikatelských subjektů.  Z tohoto důvodu se cítí být natolik silným subjektem, že požaduje, aby byl a partnerem  pro veškerá jednání Správy NP a CHKOŠ na správním území svých členských obcí a v rozhodování o zásadních věcech týkajících se chodu NP a CHKOŠ, jež mohou tato správní území jakkoli ovlivňovat v konečném rozhodování byl brán zřetel na jeho váhu a názor.         

            Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

 

4/04     VH Mikroregionu požaduje, aby se  zástupce Mikroregionu  stal členem Rady NP Šumava a pověřuje koordinátora o zaslání žádosti na Správu NP a CHKOŠ.

            Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0

           Termín: 31. 1. 2004                                                                        odpovídá: koordinátor

 

5/04    Valná hromada Mikroregionu deklaruje svoji vůli spolupracovat s novým vedením NP a CHKOŠ a zároveň očekává stejný postup od představitelů Správy NP a CHKOŠ.   

            Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                  

          

6/04   Valná hromada Mikroregionu Šumava – západ vyzývá starosty obcí nacházejících se na     

          území CHKOŠ  k předložení podkladů svědčících o neadekvátním omezování života ze

          strany správy CHKOŠ koordinátorovi Mikroregionu, který je zašle  náměstku ministra  

          MŽP p. Mikovi.

          Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0

         Termín: 29. 2. 2004                                               odpovídá: koordinátor, starostové obcí                

 

7/04    Hlasování o přijetí usnesení mimořádné VH Mikroregionu: 

                 Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0