ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, MĚÚ SUŠICE | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, MĚÚ SUŠICE

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady, MěÚ Sušice

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: MěÚ Sušice kancelář starosty

Datum a čas: 20. 4. 2007

Přítomni: p. Schubert, Mottl, Hasenöhrl, Pěčová, Kabát,  Vostradovský, Soukup,  Šnebergr,  Hones, Ing. Balounová, Tachovský

 

 Program:       Zahájení

                             Schválení smlouvy pečovatele Mikroregionu

                             Odsouhlasení obnovení kontokorentu u ČS, a. s. z r. 2006

                             Odsouhlasení zapojení do územní působnosti MAS a podpory záměru      

                             MAS

                             Různé

 

Schválení smlouvy pečovatele Mikroregionu

        koordinační rada souhlasí s podpisem dohody o provedení práce na pečovatele Mikroregionu na r. 2007 mezi Mikroregionem Šumava – západ a Ing. Jaroslavem Tachovským, dle pravidel poskytovatele dotace, tj. KÚ PK.  Za Mikroregion smlouvu podepíše Antonín Schubert.

 

Odsouhlasení obnovení kontokorentu u ČS, a. s. z r. 2006

        koordinační rada souhlasí s obnovením kontokorentu u ČS, a. s. z r. 2006 ve výši 500 000,-- Kč.

   

Odsouhlasení zapojení do územní působnosti MAS a podpory záměru  MAS     

-         starostové jednotlivých obcí souhlasí se zapojením svých obcí sdružených v Mikroregionu Šumava – západ do územní působnosti MAS LAG Centrální Šumava, o. s.. Zároveň souhlasí a vyjadřují podporu Záměru LAG MAS Centrální Šumava, o. s., který je zpracován společností Eureon na základě Regionální rozvojoví strategie Mikroregionu Šumava – západ. 

Jedná se o následující obce:

Železná Ruda                     starosta Ing. Michal Šnebergr

Prášily                                starosta Mojmír Kabát

Srní                                     starostka Ivana Pěčová

Modrava                             starosta Antonín Schubert

Kvilda                                 starosta  Václav Vostradovský  

Horská Kvilda                    starosta Eduard Hones

Kašperské Hory                  starostka Ing. Alena Balounová

Rejštejn                               starosta Horst Hasenöhrl

Sušice                                  starosta Petr Mottl

Dlouhá Ves                          starosta  František Soukup     

 

               

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

Antonín Schubert
Ing. Jaroslav Tachovský