ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady, OÚ Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 12. 7. 2007, 14:00 – 16:00 hod.

Přítomni: p. Schubert, Mottl, Hasenöhrl, Pěčová, Kabát,  Vostradovský, Ing. Balounová, Tachovský

 

 Program:       Zahájení

                             Regionální rozvoj na Šumavě, čerpání finančních prostředků z fondů EU

                             Členská základna

                             Smlouvy

                             Finanční záležitosti, smlouvy, chod a provoz Mikroregionu

                             Různé

 

Regionální rozvoj na Šumavě, čerpání finančních prostředků z fondů EU

-         Informace Ing. Tachovského a p. Schuberta o jednání se společností Raven a ČS, a. s. o možné spolupráci a vytvoření „Produktu Šumava“. Metodicky vychází z implementace  Místní agendy 21 na území Šumavy.  Jednání pracovní skupiny probíhá za účasti zástupců Mikroregionu Ing. Tachovského a p. Schuberta, dále i Správy NP a CHKOŠ a Mikroregionu Horní Vltava Boubínsko, zástupců krajů, CPKP České Budějovice, Šumavské Renesance. Jednání řídí NSZM

-         Mikroregion Šumava – západ disponuje zásobníkem projektů. Zatím nejsou určeny priority. Dne 3. 8. 2007 se bude konat kulatý stůl zaměřený na rozvoj Mikroregionu a k možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU. Starostové si na toto jednání vydefinují priority svých obcí.

 

Členská základna

        koordinační rada schvaluje přistoupení Obce Borová Lada a MAS LAG Centrální Šumava, o. s. do Mikroregionu. O přistoupení bude hlasováno na příští VH.

            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín:  příští VH

 

Smlouvy

        koordinační schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Mikroregionem Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria a Mikroregionem Belianské Tatry. Bude hlasováno na příští VH.

            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín:  příští VH

        koordinační schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Mikroregionem  Horní Vltava – Boubínsko. Bude hlasováno na příští VH.

           Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín:  příští VH

        koordinační schvaluje vypovězení, či zúžení mandátní smlouvy se společností PFI, a to 31. 12. 2007, neboť aktuálně trvá zájem pouze o zajištění účetnictví a daňové agendy. Další předměty smlouvy si MŠZ zajistí buďto sám, nebo v rámci jednotlivých projektů. Do 31. 12. 2007 předloží koordinátor ke schválení koordinační radě novou smlouvu o vedení účetnictví a daňové agendy. Bude hlasováno na příští VH.

           Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín:  příští VH

 

 

Finanční záležitosti, smlouvy, chod a provoz Mikroregionu

-         koordinační rada souhlasí se zrušením účtu BAK (ukončení akce).

-         Koordinační rada souhlasí s proplacením faktury společnosti ŠumavaNet (správa www stránek Mikroregionu, vytvoření e-mailové schránky) ve výši 1583,-- Kč (z důvodu splatnosti faktury zaplaceno dne 19. 6. 2007 po předchozím schválení p. Schuberta, Mottla, Pěčové, Vostradovského, Šnebergra, Honese, Hosenöhrla, s tím, že platba bude zpětně schválena na příští koordinační radě).

-         Koordinační rada souhlasí s proplacením faktury společnosti SHD Komes - Hotely Srní (zajištění jednání Mikroregionu a NSZM) ve výši 3 740,-- Kč (z důvodu splatnosti faktury zaplaceno dne 19. 6. 2007 po předchozím schválení p. Schuberta, Mottla, Pěčové, Vostradovského, Šnebergra, Honese, Hosenöhrla, s tím, že platba bude zpětně schválena na příští koordinační radě)..

-         Koordinační rada souhlasí s proplacením faktury společnosti Investtel ve výši 78 772,-- Kč (škodná událost – poškození kamery na Pancíři bleskem). Částka ve výši 76772,-- Kč byla již uhrazena na účet Mikroregionu pojišťovnou Uniqa. 2 000,-- Kč činí spoluúčast Mikroregionu. Společnost Investtel se zavázala odvést mimořádný příspěvek ve výši 2 000,-- Kč na účet Mikroregionu.

-         Koordinační rada souhlasí s odměnou koordinátorovi Ing. Tachovskému za rok 2007 z prostředků MŠZ ve výši 60 000,-- Kč/rok 2007.

Bude hlasováno na příští VH.

-           Koordinační rada souhlasí s paušálním proplacením cestovních náhrad koordinátorovi Ing. Tachovskému v celkové výši 20 000,-- kč/rok 2007. Bude hlasováno na příští VH.

 

 

Příští VH Mikroregionu  Šumava – západ se bude konat v měsíci září 2007.

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský