ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady, OÚ Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Kvilda

Datum a čas: 5. 10. 2006

Přítomni: p. Vonásek, Kroupa,  Vostradovský, Balounová,  Bejvl,  Hones, Petráň, Veselý, Kabát,  Hones, Tachovský, Zavřel, Růžička, Valtr, Ševčík, Kobrna, Hamerník

 

 Program:      Zahájení

                        Vyhodnocení projektů Interreg IIIA ČR – Bavorsko

                                 Informační kamerový systém

                                  Rozvojová strategie Mikroregionu

                         Letecké snímkování

                         Čerpání fondu Leader

                         Různé

 

Letecké snímkování

        představení společnosti JAS AIR CZ, spol. s r. o. Hosín – p. Hamerník

        letecké snímky, které byly pořízeny pro Mikroregion nelze volně kopírovat. Lze přes JAS – air. V tomto případě jednat s p. Hamerníkem o podmínkách.

        Nabídnuta další spolupráce. V případě zájmu bude Mikroregion s JAS – airem jednat.

 

Kamerový systém Mikroregionu

        představení díla – konečná verze - Investtel p. Ševčík, p. Kobrna

        požadavky koordinační rady na úpravy:

-         u jednotlivých kamer budou ikony „historie“ pro možnost vyvolání 4 snímků proběhlého dne ve večerní a noční době, kdy je tma a na záběru kamery není nic vidět

-         budou odstraněny věcné a gramatické chyby na www stránkách (Kašperské hory apod.)

-         kamery budou propojeny s čidlem a bude zobrazena aktuální teplota

-         na úvodní stránce webových stránek Mikroregionu bude mezi odkazy „obce“ a „turistika“ umístěna RRS Mikroregionu

-         u snímků bude odstraněna černá lišta a popis obrázků bude jednotně mimo záběr kamery nad snímkem, čas aktualizace pod snímkem

-         se starosty obcí budou odsouhlaseny jednotlivé záběry (typ objektivu, posunutí záběru, zaostření apod.)

        kamerový systém je nutno pojistit. Koordinační rada pověřuje koordinátora uzavřením pojistky.

        koordinační rada souhlasí s uvolněním finančních prostředků z účtu Mikroregionu na zaplacení občerstvení při slavnostním předání kamerového systému dne 9. 10. 2006 na Velkém Javoru

 

 

 

 

 

Rozvojová strategie Mikroregionu

        představení díla – konečná verze - Eureon Ing. Zavřel, Ing. Růžička, Ing. Valtr

        předání CD s nahranou strategií starostům obcí a 3 ks tištěné verze s přílohami p. Schubertovi a Ing. Tachovskému

        Strategie se stává majetkem Mikroregionu Šumava – západ. Její použití pro další subjekty podléhá souhlasu koordinační rady a bude zpoplatněno dle jejího rozhodnutí.

        RRS je živým dokumentem. V budoucnosti s ním bude pracováno a bude aktualizován.

 

        Různé

        Informace Ing. Tachovského o programu Leader. Problém Mikroregionu je nízký počet obyvatel (pod 10 000). Koordinační rada pověřuje p. Schuberta a Ing. Tachovského dalším jednáním o možnostech čerpání finančních prostředků z tohoto fondu (výjimka z pravidel Leader ČR apod.)

        Informace p. Schuberta o iniciativě Agenda 21. V pátek 13. 10. 2006 ve 13,00 hod. proběhne na Modravě jednání (za Mikroregion Ing. Tachovský, p. Schubert, přizváni jsou i ostatní starostové) s Agendou 21. Koordinační rada jednohlasně doporučuje spolupráci. V případě sepsání smlouvy bude o jejím podpisu hlasováno na VH.

        Upozornění koordinátora na kontrolu a případné doplacení členských poplatků obcemi a doplacení spoluúčasti v programu Interreg (Kamery, RRS)

 

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

 

Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský