ZANIKLÁ SÍDLA | Mikroregion Šumava Západ

ZANIKLÁ SÍDLA

Zaniklá sídla

V poslední době se velmi oblíbeným druhem cestování stávají nejen výpravy za krásami přírody, či městská turistika, ale i turistika související s poznáním regionu včetně jeho historie. Region ale musí být výjimečný, mít svoje charisma a svá tajemství. A právě takovým regionem je Šumava. Neprostupný hvozd byl do nepaměti postupně osidlován a vznikala zde již od pravěku sídla. Některá zůstala a v pozměněné podobě přežila až do dnešních dnů, některá v čase zanikala a vznikala nová. Přirozený zánik sídel patří k životu. K životu ale bohužel patří i zánik násilný, způsobený nezodpovědným, či přímo zločinným jednáním lidí. Ani Šumavě se tato druhá varianta nevyhnula. Ba právě naopak. V poválečné době v polovině minulého století zde násilné ničení vzkvétajících horských vesnic, osad a samot bylo častější a rozsáhlejší než kde jinde.  

V nabídce turistického balíčku Zaniklá sídla na Šumavě chceme nabídnout netradiční pohled na některé známá i méně známá zaniklá sídla. Záměrem je nejen připomenout některé známé lokality, ale ukázat i lokality dosud neobjevené a takřka nenavštěvované. Úmyslně jsme vynechali notoricky známá a po většinu roku přeplněná místa. Informace o těchto lokalitách jsou pro zájemce běžně přístupné na webu i v různých publikacích.

Vzhledem k úzkému propojení turistiky a poznání nabízíme i obsáhlý popis s historkami, které se k některým místům váží. Je jen a jen na Vás, zda se vydáte na cestu jako turista, který se nechá okouzlit okolní přírodou a přidá případně sportovní výkon, nebo jako turista, který si svoje putování obohatí ještě o poznání historie doplněné pověstmi. Vřele doporučujeme druhou variantu.

Přejeme krásné putování Šumavou a příjemný zážitek z četby následujících řádků.

V poslední době se velmi oblíbeným druhem cestování stávají nejen výpravy za krásami přírody, či městská turistika, ale i turistika související s poznáním regionu včetně jeho historie. Region ale musí být výjimečný, mít svoje charisma a svá tajemství. A právě takovým regionem je Šumava. Neprostupný hvozd byl do nepaměti postupně osidlován a vznikala zde již od pravěku sídla. Některá zůstala a v pozměněné podobě přežila až do dnešních dnů, některá v čase zanikala a vznikala nová. Přirozený zánik sídel patří k životu. K životu ale bohužel patří i zánik násilný, způsobený nezodpovědným, či přímo zločinným jednáním lidí. Ani Šumavě se tato druhá varianta nevyhnula. Ba právě naopak. V poválečné době v polovině minulého století zde násilné ničení vzkvétajících horských vesnic, osad a samot bylo častější a rozsáhlejší než kde jinde.  

V nabídce turistického balíčku Zaniklá sídla na Šumavě chceme nabídnout netradiční pohled na některé známá i méně známá zaniklá sídla. Záměrem je nejen připomenout některé známé lokality, ale ukázat i lokality dosud neobjevené a takřka nenavštěvované. Úmyslně jsme vynechali notoricky známá a po většinu roku přeplněná místa. Informace o těchto lokalitách jsou pro zájemce běžně přístupné na webu i v různých publikacích.

Vzhledem k úzkému propojení turistiky a poznání nabízíme i obsáhlý popis s historkami, které se k některým místům váží. Je jen a jen na Vás, zda se vydáte na cestu jako turista, který se nechá okouzlit okolní přírodou a přidá případně sportovní výkon, nebo jako turista, který si svoje putování obohatí ještě o poznání historie doplněné pověstmi. Vřele doporučujeme druhou variantu.

Přejeme krásné putování Šumavou a příjemný zážitek z četby následujících řádků.

(24.01.2021)
I přes určitou drsnost a zdánlivou nepřístupnost šumavské krajiny zde nacházíme pozůstatky činnosti člověka i s jeho příbytky již od pravěkých dob.
(24.01.2021)
První doklady osídlení Šumavy člověkem pochází již ze starší doby kamenné (paleolitu).
(24.01.2021)
Během morových epidemií je časté napadání židovských sousedů. Židé jsou hromadně vykazování z měst.
Válečná vřava za sebou zanechává zpravidla i zpustošená lidská sídla a třicetiletá válka rozhodně nebyla výjimkou.
K velké změně struktury osídlení došlo i po skončení 2. světové války.
(14.02.2021)
Zhůří (Haidl) u Rejštejna, osada Plzenec (Pilsenhof), Mílov, Hotěšín, Buzošná
Osada Lužná (Ebenwies), Zadní Pašte (Hinter Waid)
(14.02.2021)
Osada Lužná (Ebenwies), Zadní Pašte (Hinter Waid)
(24.01.2021)
Infocentra, doporučené služby