ŠUMAVSKÉ SLATĚ A LEDOVCOVÁ JEZERA | Mikroregion Šumava Západ

ŠUMAVSKÉ SLATĚ A LEDOVCOVÁ JEZERA

Šumavské slatě a ledovcová jezera

Přírodním fenoménem Šumavy a Bavorského lesa jsou šumavská rašeliniště a ledovcová jezera. Pro svou krásu a jedinečnost jsou doslova turistickým magnetem Šumavy i Bavorského lesa. Zatímco jezera jsou přístupná všechna, a to jak na české, tak na bavorské straně hranice, slatě a rašeliniště se většinou nacházejí na území první zóny NPŠ s nejvyšším stupněm ochrany a přístup do tohoto území je z důvodu ochrany přírody zakázán. K návštěvě tedy můžeme nabídnout a doporučit alespoň některé z nich, ke kterým je přístup povolen. 

Vzhledem k jedinečnosti a zvláštnímu charakteru slatí a jezer si dovolujeme nabídnout i trochu odborného textu, neboť v tomto případě doplní a umocní zážitek z nádherné a jedinečné přírody. Pro vytvoření celkového obrázku o tajuplném území tvořícím skutečné a nefalšované srdce Šumavy přikládáme i fotografie nepřístupných slatí.

Šumavská rašeliniště patří mezi nejvzácnější a nejvýznamnější přírodní fenomény šumavské přírody.
Táním ledovců postupně vzniklo nejprve 10 ledovcových jezer, do dnešní doby se dochovalo jezer osm.
Z důvodu ochrany přírody jsou tato místa turistům běžně nepřístupná
(17.01.2021)
Fotografie, které nepotřebují komentář