MONITOROVACÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM REGIONU ŠUMAVA BAVORSKÝ LES | Mikroregion Šumava Západ

MONITOROVACÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM REGIONU ŠUMAVA BAVORSKÝ LES

Monitorovací a komunikační systém regionu Šumava Bavorský les

Mikroregion Šumava-západ v rámci své činnosti podporuje rozvoj cestovního ruchu. Je i koordinátorem CR v turistické destinaci. To mimo jiné znamená i komunikaci mezi subjekty v regionu a komunikaci regionu navenek vůči návštěvníkům. K tomuto účelu mikroregion vytvořil elektronický monitorovací a komunikační systém.

Komunikace mezi subjekty v regionu

Cílem je zapojit co největší počet podnikatelů v turistickém ruchu do procesu jeho rozvoje. Vycházíme ze zásad 3 K platformy – koordinace, komunikace, kooperace. Jakýkoli podnikatelský subjekt v regionu činný v cestovním ruchu se může přes níže uvedený formulář přihlásit ke spolupráci.

Přínosem spolupráce pro zapojený subjekt je:

  • možnost předkládat návrhy a náměty
  • zapojení do projektu „Turistické produkty regionu“ a zapojení do společného marketingu regionu
  • pravidelné informování o dění v regionu na poli CR
  • případná další spolupráce dle dohody

Komunikace navenek vůči návštěvníkům regionu

Cílem je získat zpětnou vazbu návštěvníka během jeho návštěvy nebo po návštěvě regionu.  Na základě vyhodnocení získaných odpovědí budou zpětně přijímána opatření. 

Dotazník pro návštěvníky Šumavy