VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 16.1.2006 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 16.1.2006 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava 16.1.2006 - Usnesení

U S N E S E N Í

Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 16. 1. 2006  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

1/06    VH schvaluje ukončení členství Železnorudského klubu v Mikroregionu Šumava –    

           západ

2/06    VH schvaluje ukončení členství společnosti Cyklonet Klatovy, s. r. o. v Mikroregionu Šumava - západ

3/06    VH schvaluje zprávu o činnosti Mikroregionu Šumava - západ

4/06    VH schvaluje zprávu o hospodaření Mikroregionu Šumava - Západ                         

5/06    VH bere na vědomí zprávu revizní komise

6/06    VH souhlasí s  vypracováním regionální rozvojové strategie dle předloženého návrhu.            

7/06  VH souhlasí s  vybudováním informačního kamerového systému dle předloženého návrhu..

8/06  VH souhlasí s partnerstvím Mikroregionu Šumava – západ s Plzeňským krajem v projektu BAK PK.

9/06    VH bere na vědomí a schvaluje  zprávu p. Schuberta o situaci na území NP a CHKOŠ a o vztazích mezi samosprávou a Správou NP a CHKOŠ

10/06 VH Mikroregionu Šumava – západ požaduje vytvoření diskusního fóra mezi samosprávou a Správou NP a CHKOŠ. VH pověřuje koordinátora oslovením Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko ke společnému jednání se Správou NP a CHKOŠ.

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

11/06    VH pověřuje koordinátora oslovením Mikroregionů v ostatních NP v ČR ke k jednání o společných problémech.

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

12/06  VH pověřuje koordinátora oslovením náměstka ministerstva ŽP RNDr. Pojera  a        náměstka ministra MMR ke společnému jednání s koordinační radou Mikroregionu. 

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

   13/06 VH souhlasí s provozováním autobusové linky na území Mikroregionu společností   Šumava Bus, s. r. o. o dle předloženého jízdního řádu.

 

 

Antonín Schubert                                                                               Ing. Jaroslav Tachovský

Předseda Mikroregionu                                                                      Předseda koordinační rady